快捷搜索:

但东望、故人翘首。

但东望、故人翘首。

出自宋朝戴复古的《贺新郎·寄丰真州
原文赏析:
忆把金罍酒,叹别来时间荏苒,江湖宿留。光事不堪频着眼,赢得两眉长皱。但东望故人翘首。要落山空天弘远年夜,送飞鸿北去伤怀久。世界事,公知否?
钱塘风月西湖柳,渡江来百年时机,早年未有。唤起东山丘壑梦,莫惜风霜熟手在行,要整顿封疆如旧。日夕枢庭开幕府,是英雄尽为公奔波。看金印,大年夜如斗。
拼音解读
yì bǎ jīn léi jiǔ ,tàn bié lái guāng yīn rěn rǎn ,jiāng hú xiǔ liú 。guāng shì bú kān pín zhe yǎn ,yíng dé liǎng méi zhǎng zhòu 。dàn dōng wàng gù rén qiào shǒu 。yào luò shān kōng tiān yuǎn dà ,sòng fēi hóng běi qù shāng huái jiǔ 。tiān xià shì ,gōng zhī fǒu ?
qián táng fēng yuè xī hú liǔ ,dù jiāng lái bǎi nián jī huì ,cóng qián wèi yǒu 。huàn qǐ dōng shān qiū hè mèng ,mò xī fēng shuāng lǎo shǒu ,yào zhěng dùn fēng jiāng rú jiù 。zǎo wǎn shū tíng kāi mù fǔ ,shì yīng xióng jìn wéi gōng bēn zǒu 。kàn jīn yìn ,dà rú dòu 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: