快捷搜索:

游人记得承平事,暗喜风光似昔年。

游人记得承平事,暗喜风光似昔年。

出自唐朝韦庄的《长安清明
原文赏析:
蚤是伤春梦雨天,可堪芳草更芊芊。
内官初赐清明火,上相闲分白打钱。
紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千。
游人记得承平事,暗喜风光似昔年。
拼音解读
zǎo shì shāng chūn mèng yǔ tiān ,kě kān fāng cǎo gèng qiān qiān 。
nèi guān chū cì qīng míng huǒ ,shàng xiàng xián fèn bái dǎ qián 。
zǐ mò luàn sī hóng chì bō ,lǜ yáng gāo yìng huà qiū qiān 。
yóu rén jì dé chéng píng shì ,àn xǐ fēng guāng sì xī nián 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: